[Việt Nam Ngày Nay] Tin nóng Liên kết tài trợ

Thư giãn - Giải trí RSS

  • Gọi bò bằng bố

    Gọi bò bằng bố
    Gà mái tâm sự với bò đực: "Loài người thật ích kỷ, tự mình đặt ra luật kế hoạch hóa gia đình mà cứ bắt chúng tôi đẻ thật nhiều trứng".

Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
Mời quảng cáo
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
;